• RADI® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, een vastgelegde en beschermde merknaam.
 • Die mag alleen gebruikt worden door De Beroepsfederatie RADI® en de door haar aangewezen opleiders.
 • Een RADI® adviseur heeft een 10 maanden durende beroepsopleiding gevolgd. (post bachelor)
 • Het examen dat een RADI® adviseur heeft afgelegd is gebaseerd op een echte businesscase.
 • Naast een uitgebreid onderzoeks- en adviesrapport vindt ook een 45 minuten durend adviesgesprek plaats met de SKDI® examencommissie.
 • RADI® adviseurs worden opgeleid als echte “huisartsen”, het eerste aanspreekpunt over alle vragen over de menselijke factor in organisaties.
 • RADI® adviseurs zijn uniek omdat ze als toekomstgericht bedrijfsadviseur acteren.
 • Ze zijn daarmee een beter eerste aanspreekpunt dan de traditionele accountant of assurantie intermediair.
 • De opleiding loopt langs alle thema’s op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Ze leren het juiste vertrekpunt in de organisatie te vinden waarbij zij vervolgens in staat zijn een strategisch advies te geven, gepaard gaande met een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing.

Normen en waarden
Wij eisen van onze adviseurs dat zij zich gedragen als een integere business partner. Daarnaast willen wij dat onze adviseurs altijd gaan voor het best mogelijke advies. Hieronder verstaan wij dat invulling gegeven dient te worden aan de daadwerkelijke klantbehoefte.

 • De Preventiemedewerker heeft een verbindende rol tussen HR, Management, Medewerkers, OR en Arbodienst;
 • Een Preventiemedewerker is niet zomaar iemand: hij of zij heeft een rol waar specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. Daarvoor heb je gedegen educatie nodig die past binnen het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van de organisatie;
 • Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf;
 • De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:
 • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren.
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
 • Naast de drie wettelijke taken kan de preventiemedewerker – in overleg met de werkgever – zijn takenpakket ook uitbreiden. Denk hierbij aan het: Bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen; Vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf; Organiseren van de samenwerking met de bedrijfshulpverlening; of het geven van voorlichting over preventie aan collega’s. De preventiemedewerker kan bijvoorbeeld de bredere communicatie over gezond en veilig werken verzorgen.
 • Om ervoor te zorgen dat het onderwerp gezond en veilig werken hoog op de agenda blijft, kan hij daarvoor elementen uit het plan van aanpak (voortkomend uit de RI&E) regelmatig communiceren via nieuwsbrieven, bijeenkomsten of het intranet.

Ook adviseur worden?

Word lid of log direct in bij Beroepsfederatie Radi

Als adviseur van De Beroepsfederatie RADI® ervaart u veel voordelen.
De beroepsfederatie telt inmiddels meer dan 500 adviseurs.

Lid worden
Log in