Intervisie

De Intervisie Kringen Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid zijn de praktijk aanvulling naast de permanente educatie en de opleiding. Dat werkt voor de RADI’s langs de volgende stappen.
1. Certificering: Je bent RADI geworden, je bent geregistreerd.
2. Permanente Educatie: Je onderhoudt je kennis en je volgt en registreert je PE.
3. Tooling voor de RADI’s: Je hebt de RADI tools en je gebruikt actief die tooling.
4. Klant advisering: Je lost probleem puzzels op en bent actief D.I. adviseur.
5. Twijfel, kan het nóg beter? Je stelt jezelf kritische vragen, zoals: doe je het wel goed, is er meer, kan het anders? Dat ga je spiegelen met vakgenoten, in stap
6. IK RADI Intervisie Kringen: In periodieke bijeenkomsten, georganiseerd naar regio en of klantsoort, deel je ervaringen en inzichten en bespreek je elkaars cases.

NEEM DEEL

Ja, ik wil adviseur worden

Als adviseur van De Beroepsfederatie RADI® RSBA®

ervaart u veel voordelen.

Nu lid worden

IK BEN AL ADVISEUR

Inloggen

De Beroepsfederatie RADI® RSBA® telt

inmiddels meer dan 500 adviseurs

Inloggen